AUTHOR ENTITY

Table of Contents
GÓI SOCIAL AUTHOR ENTITY
LINK AUTHOR ENTITY A1
Stt ĐẦU MỤC Giá bán
1 50 backlink Social (Bằng tay). 2.000.000 đ
2 Schema author  
3 Hỗ trợ index link social  
4 Hỗ trợ Geotag ảnh  
5 Nhận File báo cáo, tài khoản  
6 Cam kết Social index >90%  
7 Triển khai 7 – 9 ngày  
8 Tặng 1 gói link tầng bắn về social chính Author  
   
     
LINK AUTHOR ENTITY A2
Stt ĐẦU MỤC Giá bán
1 200 backlink Social (Bằng tay). 4.500.000 đ
2 Schema author  
3 Hỗ trợ index link social  
4 Hỗ trợ Geotag ảnh  
5 Nhận File báo cáo, tài khoản  
6 Cam kết Social index >90%  
7 Triển khai 7 – 9 ngày  
8 1 bộ Google Stacking  
9 Gói 300 backlink tầng 1 bắn về social Author, và 600 backlink tầng 2 và 3 bắn về 300 backlink tầng 1  
10 Hỗ trợ Share bài viết của Author lên chính các social vừa đăng ký.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *