Author Archives: admin

Quy trình đi backlink

STT QUY TRÌNH ĐI BACKLINK HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TIME TRIỂN KHAI BẢNG GIÁ LƯU Ý 1 – Google Entity ( Social entity , Map, Schema) + Author entity – Chăm sóc social entity Giai đoạn 1: Xác định, định danh thực thể cho wesite, giúp tăng độ trust – độ phủ thương hiệu website, tác […]

LINK AMAZON

LINK AMAZON Stt ĐẦU MỤC Giá bán Tặng thêm 1 amazon.com/dp/B0913KXYV7 3.000.000 đ 2 amazon.co.uk/dp/B0913KXYV7 3 amazon.ca/dp/B0913KXYV7 4 amazon.com.au/dp/B0913KXYV7 5 amazon.com.br/dp/B0913KXYV7 6 amazon.co.jp/dp/B0913KXYV7 7 amazon.in/dp/B0913KXYV7 8 amazon.de/dp/B0913KXYV7 9 amazon.es/dp/B0913KXYV7 10 amazon.fr/dp/B0913KXYV7 11 amazon.it/dp/B0913KXYV7 QUAY LẠI FILE TỔNG NOTE 1. Link dạng nào: Link trần 2. Một url trần sẽ đăng lên 11 nước amazon khác […]