BACKLINK SOCIAL BẰNG TAY

Table of Contents
STT TÊN DỊCH VỤ MÔ TẢ GIÁ
1 Social H1 – 100 backlink Social
– Hỗ trợ index link social
– Nhận File báo cáo, tài khoản
– Triển khai 8 – 10 ngày
2.000.000 đ
2 Social H2 – 200 backlink social
– Hỗ trợ index link social
– Nhận File báo cáo, tài khoản
– Triển khai 10 – 12 ngày
3.500.000 đ
3 GÓI LINK MIX 0 – 200 backlink social
– 5 Guest post
– 50 link 4rum
– 20 link edu
– 10 link gov
– 1 link wiki
( Đã bao gồm bài viết: 15 bài)
8.600.000 đ
4 GÓI LINK MIX 1 – 50 link 4rum
– 20 web 2.0
– 20 link edu
– 10 link gov
– 1 link wiki
– 1 link chrome
( Đã bao gồm bài viết: 15 bài)
4.000.000 đ
5 GÓI LINK MIX 2 – 20 link web 2.0
– 80 link 4rum
– 50 link social
– 60 link profile
– 50 link edu
– 20 link gov
– 10 link wiki ( dạng web ko phải wikipedia)
(Gói này chưa bao gồm bài viết, ít nhất 20 bài viết.)
7.000.000 đ
6 GÓI LINK MIX 3 – 50 link web 2.0
– 150 link 4rum
– 100 link social
– 50 link edu
– 20 link gov
– 1 link chrome
– 1 link wikipedia xịn
( Gói này chưa bao gồm bài viết, ít nhất 30 bài viết.)
9.000.000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *