Chính sách bảo hành

Table of Contents
STT DỊCH VỤ THỜI GIAN (ngày) ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH GHI CHÚ
           
1 Entity✅ 90 – Không có điều kiện, link die là sẽ bảo hành  
2 Maps✅ 15 – Không sửa tiêu đề
– Không sửa địa chỉ
– Không thêm trang web
– Địa chỉ ảo: Mỗi maps chỉ bảo hành 1 lần
– Địa chỉ thật: hỗ trợ báo cáo google để khôi phục
 
3 Wiki✅ 30 – Không có điều kiện, link die là sẽ bảo hành  
4 Chrome✅ 30    
5 Amazon✅ 30    
6 Google Play✅ 30    
7 Báo + GP✅      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *