Quy trình đi backlink

Table of Contents
STT QUY TRÌNH ĐI BACKLINK HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TIME TRIỂN KHAI BẢNG GIÁ LƯU Ý
1 – Google Entity ( Social entity , Map, Schema) + Author entity
– Chăm sóc social entity
Giai đoạn 1: Xác định, định danh thực thể cho wesite, giúp tăng độ trust – độ phủ thương hiệu website, tác giả. Tăng độ trust ( uy tín trong mắt google)
Giai đoạn 1.1: Chăm sóc social entity, share vs chia sẻ bài viết lên các social profile đã làm
10->12 ngày
( Tuy nhiên link sẽ về đều trong 1 tháng ->2 tháng
TẠI ĐÂY Đi build link phải có kê hoạch, ae phải đi đều tay trong giai đoạn 1,2,3,4 để đẩy toognr thể site lên. Không nên build link rời rạc, tuần có tuần không hoặc ồ ạt tuần có tuần không có.
2 Guest Post ( bài PR báo, các web cùng chủ đề, tổng hợp) ( Có tiền thì build thêm PBN) Giai đoạn 2: Sau khi build xong google entity, khuyên ae nên build thêm các guest post cùng chủ đề or bài PR báo trước. Riêng phần này ae phải có chiến lược, đã build gp phải build đều tay. Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 2 -> tháng 5 TẠI ĐÂY
3 Link wiki, link edu gov, link chrome….. Giai đoạn 3: Mua dạng link này cho đa dạng ref domain + tăng độ phủ thương hiệu Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 2 -> tháng 5 TẠI ĐÂY
4 Textlink báo ( cùng chủ đề, cùng lĩnh vực) Giai đoạn 4: Sau khi triển khai 4 tháng thì tiêp đến phần textlink này, tăng rank từ khóa mạnh. Ae mua thêm textlink báo để đẩy tổng thể toàn site lên. Ae đi dạng này có thể build anchortext chính. Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 5 -> tháng 8 TẠI ĐÂY
5 Buid link web 2.0, link 4rum, profle cho các url con Giai đoạn 5: Dạng này đi cho đa dạng anchortext + đa dạng ref domain. Ae build các từ khóa không liên quam vs url trần or từ khóa không chính xác nhé. Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 5 -> tháng 8 TẠI ĐÂY
6 Sử dụng 1 số tool bắn vào profile, guestpost, link báo… ( Rankerx, GSA, Autopilot..) Giai đoạn 6: Dạng nầy đi cũng được mà không cũng không sao, nhưng mảng cạnh tranh ae nên build cho nó 1 lực mạnh. Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 6 -> tháng 10 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *