0936606777

Category Archives: Systemfel

Jätteproblem Med Windows Xp, All Hjälp Välkommen!!

De som bor i Västerbotten och heter Hammarstedt är förmodligen till 95% samma släkt. I Mälardalen har chanserna miskat betydligt eftersom vi ser att det finns minst 3 släkter Hammarstedt. Johan Erssons barn tar sig namnet Hammarstedt på senare delen av 1700-talet och namnet nedtecknas första gången i kyrkböckerna 1770. Gunnar Jonssons inlägg visar att