Tag Archives: Mua SSL

Mua SSL

chung chi ssl la gi

SSL, hay Secure Sockets Layer, là một giao thức bảo mật máy tính được sử dụng để mã hóa dữ liệu truyền qua Internet. Khi bạn truy cập một trang web được bảo vệ bằng SSL, trình duyệt của bạn kết nối với máy chủ trang web qua một kết nối được mã hóa, ngăn […]