TEXTLINK BÁO✅

Table of Contents
I. TEXTLINK BÁO GIÁ RẺ THEO GÓI 12 THÁNG  
Gói Relevant link 1 Gói Relevant link 2 Gói Relevant link 3 Gói Relevant link 4 Gói Relevant link 5 GHI CHÚ  
5.049.000 VND 14.575.000 VND 23.562.000 VND 44.880.000 VND 63.910.000 VND LIST BÁO TEXT LINK  
1.000 Link báo 3.000 Link báo 5.000 Link báo 10.000 Link báo 15.000 Link báo  
20 website báo điện tử
25 website báo điện tử 27 website báo điện tử 27 website báo điện tử 27 website báo điện tử  
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá  
thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng thời gian 12 tháng  
Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề  
 
II. TEXTLINK BÁO 3 THÁNG  
Gói Relevant link 1 Gói Relevant link 2 Gói Relevant link 3 Gói Relevant link 4 Gói Relevant link 5 GHI CHÚ  
2.020.000 VND 5.720.000 VND 8.976.000 VND 16.830.000 VND 24.255.000 VND LIST BÁO TEXT LINK  
1.000 Link báo 3.000 Link báo 5.000 Link báo 10.000 Link báo 15.000 Link báo  
Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo  
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá  
thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng thời gian 3 tháng  
Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề  
 
III. TEXTLINK BÁO 6 THÁNG  
Gói Relevant link 1 Gói Relevant link 2 Gói Relevant link 3 Gói Relevant link 4 Gói Relevant link 5 GHI CHÚ  
3.366.000 VND 9.427.000 VND 15.125.000 VND 28.050.000 VND 40.370.000 VND LIST BÁO TEXT LINK  
1.000 Link báo 3.000 Link báo 5.000 Link báo 10.000 Link báo 15.000 Link báo  
Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo Đặt trên 20 domain báo  
Giới hạn 30 từ khoá Giới giạn 50 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá Giới hạn 80 từ khoá  
thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng thời gian 6 tháng  
Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề Link trên bài viết cùng chủ đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *