Tag Archives: Big Data là gì? Vai trò quan trọng của Big Data đối với doanh nghiệp

Big Data là gì? Vai trò quan trọng của Big Data đối với doanh nghiệp

bigdata

Big Data là thuật ngữ chỉ tập hợp dữ liệu khổng lồ và phức tạp, đặt ra thách thức lớn trong việc quản lý, lưu trữ và phân tích bằng các công cụ truyền thống. Nó thường chứa đựng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, như dữ liệu kinh doanh, dữ liệu di động, […]