Tag Archives: Edge Computing là gì? Mô hình kiến trúc của điện toán biên

Edge Computing là gì? Mô hình kiến trúc của điện toán biên

Edge Computing

Edge Computing, hay còn gọi là điện toán biên, là một mô hình điện toán phân tán nhằm đưa tính toán và lưu trữ dữ liệu gần hơn với nguồn dữ liệu. Mục tiêu là cải thiện thời gian phản hồi và tối ưu hóa việc sử dụng băng thông. Trong mô hình điện toán […]