Tag Archives: HTTPS là gì? Tại sao nên nên sử dụng giao thức HTTPS cho website

HTTPS là gì? Tại sao nên nên sử dụng giao thức HTTPS cho website

khai niem https la gi

HTTPS là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn. Giao thức này sử dụng mã hóa để bảo vệ tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu được truyền tải giữa máy khách và máy chủ. Cách thức hoạt động của HTTPS HTTPS […]