Tag Archives: IoT là gì? Tìm hiểu chi tiết thông tin và ứng dụng của IoT

IoT là gì? Tìm hiểu chi tiết thông tin và ứng dụng của IoT

Internet of Things

IoT, viết tắt của Internet of Things, đại diện cho Internet vạn vật – một hệ thống kết nối các thiết bị vật lý với nhau và với Internet để thu thập, truyền tải, và xử lý dữ liệu. Ứng dụng của IoT rộng rãi, đặc biệt là trong các lĩnh vực sau: 1. Công […]