Tag Archives: Lỗi 502 bad gateway là gì? Nguyên nhân và cách sửa lỗi

Lỗi 502 bad gateway là gì? Nguyên nhân và cách sửa lỗi

loi 502 bad gateway la gi

Lỗi 502 Bad Gateway là một mã trạng thái HTTP xuất hiện khi máy chủ gateway (proxy server) nhận phản hồi không hợp lệ từ máy chủ gốc. Điều này thường xảy ra khi máy chủ gateway không thể xử lý yêu cầu do máy chủ gốc không phản hồi chính xác. Nguyên Nhân của […]