Tag Archives: Platform là gì? Khám phá khái niệm và vai trò quan trọng của Platform

Platform là gì? Khám phá khái niệm và vai trò quan trọng của Platform

Platform

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, platform là một thuật ngữ chỉ môi trường, phần cứng hoặc phần mềm, để chạy ứng dụng hoặc các dịch vụ. Nó bao gồm một bộ công nghệ, giao thức, và phần mềm hỗ trợ để ứng dụng hoạt động trên nó. Platform có thể đơn giản được […]