Tối ưu hóa hình ảnh là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa SEO cho trang web của bạn trên Google. Việc tối ưu hình ảnh giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, tăng cường trải nghiệm người dùng, và giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn.

Dưới đây là một số cách tối ưu hóa hình ảnh trên Google:

 1. Tối ưu kích thước hình ảnh:
 • Giảm kích thước hình ảnh nếu nó quá lớn.
 • Đặt kích thước hình ảnh phù hợp với nội dung trang web của bạn.
 • Sử dụng định dạng hình ảnh thích hợp như JPEG hoặc PNG để tối ưu hóa chất lượng và tốc độ tải trang.
 1. Đặt tên file hình ảnh hợp lý:
 • Sử dụng từ khóa chính trong tên file hình ảnh để giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn.
 • Sử dụng dấu gạch nối (-) để phân cách các từ trong tên file.
 1. Sử dụng thẻ alt:
 • Thẻ alt là một thông tin quan trọng giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của hình ảnh và cung cấp một mô tả thay thế cho trường hợp hình ảnh không thể hiển thị.
 • Sử dụng từ khóa chính trong thẻ alt của hình ảnh để giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn.
 1. Tối ưu hóa dung lượng hình ảnh:
 • Nén hình ảnh để giảm dung lượng của nó mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh.
 • Sử dụng các công cụ tối ưu hóa hình ảnh như TinyPNG hoặc Kraken để giảm dung lượng hình ảnh.

Tối ưu hóa hình ảnh là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa SEO cho trang web của bạn trên Google. Việc tối ưu hình ảnh giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, tăng cường trải nghiệm người dùng và giúp Google hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply